2015: Nowy wzrost

Grupa Socomec

 

croissance-2015.jpg

Wzrost
  Przychody (w mln euro)
  Zatrudnienie

 

 

ebit-2015.jpg

Zysk operacyjny (EBIT)
  w mln euro
  jako % przychodów

 

 

financement-2015.jpg

Źródła finansowania
  
kapitał własny (w mln euro)
  % w stosunku do kapitału własnego spółki

 

Nowa siła

Spadek cen ropy naftowej i bardzo surowa polityka pieniężna 2015 r. nie zdołały ożywić światowego wzrostu gospodarczego, który odnotował nieznaczny spadek w porównaniu do roku 2014 (3% w porównaniu do 3,3%). Podczas gdy kraje wysoko rozwinięte wprowadzały niezbędne korekty w systemach gospodarczych, na rynkach walutowych zaczęto odczuwać braki stabilności.
Głównym źródłem obaw było spowolnienie gospodarcze w Chinach, niepozostające bez wpływu na gospodarkę wielu krajów rozwijających się.
Siłą napędzającą światową gospodarkę były nadal Stany Zjednoczone z 2,5% PKB. W Europie zaś odnotowano nowy, umiarkowanym choć stabilny wzrost na poziomie 1,5%. Podobnie zwyżkowała gospodarka francuska z wynikiem 1,1%.
W takim otoczeniu SOCOMEC odnotował historycznie najlepsze wyniki, osiągając 9% (+ 40 mln €) zwyżkę obrotów ze sprzedaży, których wartość wyniosła 467 mln €, na co niewątpliwie wpływ miały korzystne kursy wymiany walut.
Geograficznie nasza działalność gospodarcza wzrosła o 5% w Europie, 12% w Afryce i na Bliskim Wschodzie, 14% w Azji i 56% w Ameryce Północnej. Dzięki korzystnym kursom wymiany walut, w Europie najlepsze wyniki udało się osiągnąć w Wielkiej Brytanii (+20%) i Niemczech (+16%). Tempo wzrostu we Francji było wolniejsze (+1%). Bliski Wschód i Afryka wróciły na drogę wzrostu po ubiegłorocznym spadku powodowanym sytuacją geopolityczną. Największą korzyść z dobrych kursów wymiany walut odniosła w 2015 r. Azja. Jednakże największy wzrost obrotów zanotowano w Ameryce Północnej, co pokazuje jak stabilny jest ten największy rynek na świecie i jak bardzo Grupie zależy na umocnieniu na nim swojej pozycji.
W odniesieniu do naszych linii biznesowych, 9% wzrost odnotowały systemy konwertujące zasilanie krytyczne (Critical Power Conversion), obejmujące obecnie także rozwiązania wykorzystujące energię słoneczną, z czego 8% wzrost nastąpił w segmencie sprzedaży produktów, szczególnie w Europie Północnej oraz w regionie Azji i Pacyfiku, oraz w segmencie usług, w którym wzrost wyniósł 13%. Segment kontroli i bezpieczeństwa mocy (Power Control & Safety) odnotował zwyżkę na poziomie 13%, odnosząc sukcesy handlowe w Ameryce Północnej (+53%). Produkty i usługi z zakresu wydajności energetycznej (Energy Efficiency) zanotowały 5% wzrost, głównie w Europie i Chinach.
Powyższe osiągnięcia potwierdzają znaczenie kroków podjętych w 2014 i kontynuowanych w 2015 r.
Poza tymi krokami, poprzez realizację przejęcia szwajcarskiego dystrybutora pod koniec 2015 r., uruchomiono niewykorzystywane w ostatnich latach zewnętrzne dźwignie wzrostu. Podejście to będzie intensyfikowane w 2016 r., czego dowodem są prowadzone w ostatnim czasie kolejne przejęcia.

Coraz silniejsza pozycja finansowa

W zeszłorocznej nocie finansowej pisaliśmy, że w przypadku utrzymania się ożywienia gospodarczego, spółka mogłaby „najprawdopodobniej osiągnąć znaczny wzrost rentowności operacyjnej”. Ten właśnie trend dał się zaobserwować w 2015 r., czego dowodem był 13% wzrost naszego wskaźnika EBIT, bez uwzględniania wpływu kursu wymiany walut (38% z uwzględnieniem wpływu kursu walut!). Daje to wynik 8,5% wskaźnika EBIT na przychodach ze sprzedaży w porównaniu z 6,7% w roku 2014. Kapitał własny SOCOMEC, wraz z udziałami mniejszości, wyniósł 189 mln €, a nadwyżka wpływów kasowych netto wyniosła 51 mln € na dzień 31 grudnia 2015.

 

Optymistyczne i pewne prognozy na przyszłość

Wyniki z 2015 r. dowodzą skuteczności inicjatyw rozpoczętych w 2013 r. Plan „Wydajność 2015” udowodnił swoją efektywność, dlatego też uruchomiony został kolejny plan „Wydajność 2016”. Strategiczne wytyczne spółki koncentrują się na 4 kluczowych priorytetach: rentownym wzroście (z docelowym wskaźnikiem EBIT powyżej 8%), umocnieniu pozycji naszych spółek, zwiększeniu wydajności i inwestycji w przyszłości. Jeśli założyć, że w zakresie poziomu rentowności spółka SOCOMEC nie dogoniła jeszcze swoich głównych konkurentów, można bez wątpienia stwierdzić, że posiada odpowiednie zasoby do osiągnięcia tego celu.